Vertrouwelijkheidsbeleid

1. Algemeen

SPRL Deco.d, met maatschappelijke zetel in de Rue du Centre 21 à 4190 FERRIERES (België), geregistreerd in de KBO onder nummer 0874.112.629, vertegenwoordigd conform haar statuten door de heer Sébastien DESCHAMPHELEIRE.

De SPRL Deco.d hecht groot belang aan het respect voor het privéleven van haar klanten, haar handelspartners, haar werknemers of medewerkers en de gebruikers van de website www.bewood.be, waarvan zij eigenaar is.

1.1 Deze regels vormen het beleid voor het behandelen van de door Deco.d SPRL behandelde persoonsgegevens en vullen op dit punt de algemene of bijzondere contractuele voorwaarden aan die van toepassing zijn op de betrokken personen. Ze hebben tot doel u op de hoogte te houden van onze praktijken betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.2 Alle persoonsgegevens meegedeeld aan SPRL Deco.d worden als vertrouwelijk beschouwd en als dusdanig behandeld, met de strikte inachtneming van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van het beroepsgeheim, de Algemene Verordening op de Gegevensbescherming nr. 2016/79 en de Belgische wetgeving.

1.3 De SPRL Deco.d behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen om te voldoen aan de eventuele toekomstige wetswijzigingen, de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, of de ontwikkelingen in de rechtspraak.


2. Welk informatie verzamelen we?

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen en verwerken:

2.1. Informatie die u ons rechtstreeks geeft

 • 2.1.1 Deco.d SPRL verwerkt alle persoonsgegevens die haar meegedeeld werden door een klant of een derde met strikte inachtneming van de wetgeving ter zake.
 • 2.1.2 In het kader van het beheer van de dossiers die haar zijn toevertrouwd, verzamelt SPRL Deco.d enkel de persoonsgegevens die strikt nodig en relevant zijn in het kader van het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, op basis van haar wettelijke of contractuele verplichtingen.

  Deze gegevens zijn voornamelijk de volgende:
  Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, fax, e-mailadres …);

  Wij verzamelen overigens alle gegevens van persoonlijke aard die wij nodig hebben of die relevant zijn voor het beheer van uw dossier, waarbij deze gegevens kunnen variëren afhankelijk van hetgeen waarvoor u ons raadpleegt. Overigens, door persoonsgegevens vrijwillig mee te delen aan SPRL Deco.d in het kader van een professionele relatie, rekening houdend met het feit dat ze niet strikt nodig zijn voor het uitoefenen van de contractuele of wettelijke verplichtingen van SPRL Deco.d, staat de persoon in kwestie SPRL Deco.d uitdrukkelijk toe ze te verzamelen en te verwerken voor het verwezenlijken van de doeleinden voorzien in punt 3.

2.2 Welke gegevens worden automatisch verzameld?

 • 2.2.1 Bij uw bezoek aan onze website www.bewood.be kunnen wij, conform de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming wanneer dit nodig is, informatie verzamelen over de toestellen die u gebruikt om onze websites te bezoeken en over de netwerken die u gebruikt om verbinding te maken, zoals met name uw IP-adressen, de verbindingsgegevens, types en versies van uw webbrowser, exploitatiesystemen en -platforms, gegevens over uw surfgedrag op onze website, de inhoud waar u toegang toe krijgt of die u raadpleegt, de gebruikte zoektermen, de downloadfouten, de duur van het raadplegingen van bepaalde pagina's. Een van de gebruikte technologieën voor het verzamelen van die informatie, is met name het gebruik van cookies. De enige cookies die aangebracht worden op uw computer zijn cookies die strikt nodig zijn voor de goede werking van onze website, prestatiecookies voor het verbeteren van uw ervaring als gebruiker en cookies die ons anonieme informatie verstrekken voor zuiver statistische doeleinden.

3. Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen:

 • Voor het uitvoeren van de contracten tussen u en ons;
 • Om u de gevraagde informatie en diensten te verlenen;
 • Om u nieuwsbrieven te sturen.